Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Diẽn Đàn Trẻ em

Mỗi năm một lần, các em học sinh được cho phép ngồi lại,được phép nói lên những suy nghĩ đã được duyệt trước của mình về những vấn đề xã hội mà các phương tiện truyền thông được phép phổ biến. Tất cả điều đó gọi là Diễn Đàn Trẻ em !
Những vấn đề các em nói, không có gì lạ vì đó là những điều nhức nhối đã có từ lâu như bạo lực học đường, lô cốt đầy đường,chương trình học nặng nề, quá tải, việc giáo dục kỹ năng sống chỉ mang tính hình thức... Nhưng dẫu sao các em cũng đã được : " luôn luôn lắng nghe ( trong hội nghị này ) nhưng chắc chắn là sau vài lời tuyên bố hoa mỹ của bà PPT, thì mọi việc vẫn như cũ, và đó là điều thành công tốt đẹp của diễn đàn trẻ em !
Không thể trách ai, từ các em cho đến bà chủ tịch HDND TP, vì tất cả đều chỉ có quyền nói và chỉ có thế mà thôi ! Bạo lực học đường thì cứ việc thưa công an, lô cốt thì cứ kiến nghị giao thông, hay như một ông chủ quán nhậu, muốn cái lô cốt trước nhà mình mau mau dời đi, bỏ ra 20 triệu... y như có phép lạ 3 ngày sau lô cốt biến mất - nhưng tiệm ông vẫn ế, vì đầu đường vẫn còn lô cốt, do những người dân khúc đó không chịu chơi bằng ông, dám bỏ ra 20 triệu !
Còn kỹ năng sống ? dạy làm mẫu thôi vì ngay cả giáo viên cũng có biết thế nào là KNS đâu ? cứ nghĩ KNS là giống như mấy bài văn mẫu, thày đọc trò ghi là xong - vậy cứ dạy mẫu xong rồi báo cáo là đã dạy các em biết thế nào là quyết định, thế nào là từ chối, thế nào là tự tin - còn các em có biết vận dụng vào cuộc sống của mình hay không, thì đó đâu phải là chuyện của nhà trường !
Tóm lại - hết sức hoan hô diễn đàn trẻ em - mỗi năm môt lần, đến hẹn lại lên, họp nhau lại để mọi người vỗ tay khen ngợi các em và cái áo dài rất đẹp của bà chủ tịch - hoan hô !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét